Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Scopul proiectului va fi acela de a inova şi a optimiza practica actuală în ceea ce priveşte adresarea nevoilor pacienţilor cu cancer de piele – malanoame, carcinoame bazocelulare si limfoame cutanate. Serviciile dezvoltate vor contribui la dezvoltarea de servicii in domeniul terapiilor personalizate de diagnostic si interventie in domeniul cancerului de piele, la creşterea calităţii vieţii, optimizarea procesului chirurgical şi reducerea costurilor financiare şi personale ale intervenţiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea a 7 tipuri de servicii inovative bazate pe rezultate de cercetare în domeniul depistarii precoce a melanomului, carcinomului bazocelular si limfomului cutanat prin fluorescenta si chirurgie micrografica;

Serviciile inovative dezvoltate se bazeaza pe cele mai recente cercetari in domeniu nationale si internationale si pe utilizarea celor mai noi tehnologii in domeniu.

  • Identificarea dermatoscopică a melanoamelor incipiente
  • Diagnostic precoce în melanomul acral, extensiv în suprafaţă si nodular
  • Diagnostic dermatoscopic in CBC incipient
  • Evaluarea dermatoscopică a eficienţei PDT în keratozele actinice şi CBC incipient
  • Identificarea preoperatorie a marginii de excizie a CBC
  • Identificarea dermatoscopică a leziunilor de mycosis fungoides
  • Evaluarea dermatoscopică a eficienţei fototerapiei in mycosis fungoides

2. Crearea de 2 locuri de muncă – 1 de cercetare, 1 de dezvoltare si implementare servicii inovative;

Proiectul isi propune dezvoltarea a 2 locuri de munca – 1 loc de munca de cercetare in vederea dezvoltarii de servicii inovative in domeniul cancerului de piele bazate pe rezultate de cercetare si 1 loc de munca pentru introducerea pe piata a serviciilor astfel dezvoltate loc de munca care va fi constituit din 1/2 norma de medic si 1/2 norma de asistent medical

3. Realizarea unei investiţii totale de 955,153.49 RON n dezvoltarea unui spin-off in domeniul cercetării – dezvoltării – inovării in depistarea precoce a melanomului, carcinomului bazocelular si limfomului cutanat prin fluorescenta si chirurgie micrografica.

Investitia vizeaza sustinerea salariilor pentru derularea activitatilor de cercetare si de introducere in productie, Si de asemenea sustinerea activitatilor de informare si publicitate si achizitia de echipamente pentru introducerea in productie a serviciilor.

Rezultate aşteptate

1. 7 servicii noi, inovative bazate pe rezultate de cercetare dezvoltate

2. 2 locuri de munca – 1 loc de munca cercetare / 1 loc de munca dezvoltare si implementare servicii inovative create

3. realizarea unei invesţii de 955,153.49 RON in dezvoltarea de servicii de top in domeniul cancerului de piele.

Activităţi previzionate

1. ACTIVITATI DE CERCETARE DEZVOLTARE

1.1 Activitati de cercetare industriala

1.2. Activitati de dezvoltare experimentala

2. Activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu

2.1 Realizarea unor noi protocoale terapeutice pentru pentru depistarea precoce a melanomului, carcinomului bazocelular si limfomului cutanat

2.2 Pregătirea de implementare clinică a protocoalelor realizate

2.3 Punerea in aplicare a protocoalelor si serviciilor

2.4. Diseminarea protocoalelor clinice implementate

2.5. Achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

3. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL (OBLIGATORII)

3.1. Realizarea identităţii vizuale si materiale publicitare

3.2. Realizarea site–ului proiectului

3.3. Update-ul site-ului cu privire la progresul proiectului

3.4. Promovarea proiectului prin participare la târguri, evenimente de profil – subcontractare servicii

3.5. Conferinta incheiere proiect

3.6. Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare industrială / dezvoltare experimentală

4. ACTIVITĂŢI PENTRU INFIINŢAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SPIN-OFF-URILOR

4.1 Inregistrarea spin off-ului

5. ACTIVITĂŢI PENTRU MANAGEMENT DE PROIECT (OBLIGATORII SI NEELIGIBILE

5.1. Management stiintific, tehnic şi administrativ

5.2. Management financiar contabil

6. ACTIVITATI PENTRU AUDITUL PROIECTULUI (OBLIGATORII SI NEELIGIBILE)

6.1. Derularea activităţilor de audit al proiectului